O nas

Zavod Izobraževalni center Empatium je bil ustanovljen v letu 2017​ z namenom ​prenosa znanja in znanstevno podprtih dognanj preko predavanj, delavnic, seminarjev. Glavna naloga je širjenje informacij in izobraževanje tako strokovne kot splošne javnosti iz področja duševnega zdravja, razvojnih motenj in možnosti znanstevno podprtih intervencij.

Cilje uresničujemo s prijaznostjo, zanesljivostjo, strokovnostjo, prilagodljivostjo in seveda sočutnostjo (empatijo). Zaposleni in sodelavci so strokovno usposobljeni strokovnjaki, ki se nenehno izobražujejo na svojem področju in stremijo k odličnosti.

 

Ajda Demšar, univ. dipl. psihologinja,  (ustanoviteljica)

Diplomirala sem na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz področja razvojne psihologije. Poklicno pot sem nadaljevala v zdravstveni enoti Centra za sluh in govor Maribor in kasneje na Inštitutu za avtizem in sorodne motnje v okviru projekta ZORA – več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom.

Nenehno se izobražujem iz področja psihodiagnostike (WPPSI-III, Ro.p., OBP itd.) in psihoterapije. Zaključen imam Praktikum I. in Praktikum II. iz področja vedenjsko – kognitivne terapije pri Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije.  Prav tako imam veljavno licenco za vodenje EarlyBird Plus skupin. Veliko sem se in se še izobražujem v tujini (študijski obisk CLASS Clinic v Cambridgu, Autism Plus: Promoting Positive Mental Health and Wellbeing in Autism, Autism and Challenging Behaviour – it doesn’t have to be like this ipd.)

Aktivno skušam soustvarjati in skrbeti za strokovnost psihološke stroke s pisanjem strokovnih prispekov, ustreznim prevajanjem vprašalnikov in pripravo predavanj ter izobraževanj za strokovno in splošno javnost.

 

Anja Kragolnik, dipl. psihologinja (UN)

Sem diplomirana psihologinja (UN), z letošnji letom pa zaključujem še magistrski študij na Filozofski fakulteti v Mariboru. V času šolanja sem pridobivala izkušnje s pripravo delavnic za študentska društva ter različne projekte, vezane na področja soočanja s stresom, odnosov v digitalni dobi ter osebnostne rasti (tudi za tuje študente). V sodelovanju s kolegicami iz fakultete še izvajamo preventivna predavanja o poporodni otožnosti in depresiji za bodoče mame.

Med drugim sem se udeležila izobraževanja za svetovalno-terapevtsko delo v sklopu Svetovalno-terapevtskega centra za družino, pare in posameznike, participirala pa sem tudi v 8-tedenskem programu NARA. V prihodnosti me interesira terapevtsko delo na področju vedenjsko-kognitivne terapije, zanimata pa me tudi organizacijska in kadrovska psihologija.

 

 

Polona Ogrinc, univ. dipl. psihologinja, (pedagoški vodja)

Diplomirala sem na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz področja pedagoške psihologije, natančneje iz treninga asertivnosti kot metodi preventivnega dela v mladinskem delu. Poklicno pot sem začela na Centru za pomoč mladim (CPM), kjer sem sooblikovala Treninge socialnih veščin in druge preventivne programe za mladostnike. Pot me je nato zanesla na Dunaj, kjer sem kot vzgojiteljica-pedagoginja delala s predšolskimi otroki. Trenutno sem aktivna na področju inkluzije in vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (z motnjami v duševnem razvoju – Trisomija 21, z govorno-jezikovnimi motnjami, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ASS, ADHS) v regularne razrede na šoli STS Rissen. Moje vsakdanje delo se osredotoča na prepoznavanje talentov in sposobnosti vseh otrok in koriščenje le-teh v njihovem procesu učenja.

Ker verjamem v nenehno izpopolnjevanje tako na strokovnem kot osebnem področju veliko časa namenim izobraževanjem. Med drugimi sem opravila dodatno kvalifikacijo Opolnomočenje žrtev v šolah, Mobbing No-Blame Approach, se izobrazila v različnih pedagoških pristopih in pripravo učnega materiala in pouka za otroke s posebnimi potrebami. Redno se tudi udeležujem supervizijskih srečanj.