Storitve

  • VEDENJSKO - KOGNITIVNA TERAPIJA
  • TRENING SOCIALNIH VEŠČIN
  • SOCIALNE URICE ZA ODRASLE Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA
  • PRIPRAVA PREDAVANJ IN DELAVNIC ZA STROKOVNE DELAVCE IN SPLOŠNO JAVNOST
Vedenjsko-kognitivna terapije je oblika psihoterapije, ki ima znanstveno dokazano učinkovitost v tretmaju širokega spektra težav (depresija, anksioznost, motnje hranjenja, agresivnost ipd). V sklopu vedenjsko-kognitivne terapije terapevt in posameznik  sodelujeta z namenom odkrivanja in razumevanja problemov v luči odnosa med mislimi, čustvi in vedenjem. Pristop je usmerjen v sedanjost in je namenjen jačanju posameznika. Tekom terapije se pacient nauči in razvije ustrezne strategije, da se bo lahko s podobnimi problemi v bodoče učinkovito spopadal sam.
Socialne veščine so ključnega pomena za naše vsakdanje življenje. Pomagajo nam pri uravnavanju našega vedenja, pri sklepanju novih poznanstev in prijateljstev, hkrati pa nam omogoča. Tekom treninga socialnih veščin, se otroci seznanijo z novimi socialnimi veščinami, jih povadijo med vrstniki in jih nato lažje uporabljajo v svojem vsakdanjem okolju. Na treningih socialnih veščin se učimo uporabnih spretnosti, kako vzpostaviti kontakt, kako se vključiti v pogovor, kako se pridružiti igri, kako se ubraniti pred nasilneži in ostati miren itd.
Socialna podpora je eden izmed temeljev duševnega zdravja zato je pomembno, da imajo tudi posamezniki z različnimi težavami možnost deliti svoje skrbi, veselje in uspehe s somislečimi v varnem okolju. V sklopu skupin se učijo sproščanja, ustreznega navezovanja stikov in drugih socialnih veščin.
Ker je eden izmed naših ciljev širiti znanje in ozaveščenost o pomenu dobrega duševnega zdravja, razvojnih motnjah in psihologiji, pripravljamo predavanja in delavnice v sklopu naših rednih programov kot tudi na zunanjih ustanovah. Teme so različne (glede na želje in povpraševaje).