Raziskovanje čustev

Nosilec: Izobraževalni center Empatium
Izvajalka: Nika Robnik, univ. dipl. psih. (UN)
Trajanje: 9 tednov – 1x na teden po 45 minut
Začetek izvajanja: September 2018
Uvodni sestanek za starše – 11.9.2018 ob 17.00 uri
Št. udeležencev:
  • od 4 do 6 otrok z motnjo avtističnega spektra
  • 1. triada OŠ
Cena: 10 € na srečanje
Kratek opis: Otroci z motnjo avtističnega spektra imajo pogosto težave s kontroliranjem svojim emocij – pogosto reagirajo z izbruhi jeze ali močno anksioznostjo. Težava je povezana predvsem z oslabljeno kognitivno kontrolo emocij. Program Raziskovanja čustev je tako zasnovan na kognitivno vedenjskem pristopu, vključuje pa vse pomembne vidike, ki so potrebni za učinkovito obvladovanje lastnih emocij – otrok najprej spozna različna čustvena stanja ter se jih nauči prepoznati pri sebi, nato se nauči načinov spoprijemanja z različnimi čustvi (še posebej z neprijetnimi) in na koncu še spozna, kako lahko z lastnimi mislimi vpliva na svoje počutje (kognitivna rekonstrukcija). Skozi igro, zgodbe ter zanimive diskusije se otroka opolnomoči za raziskovanje, kontroliranje ter obvladovanje lastnih emocij.
Cilji:
  • spoznavanje različnih čustvenih stanj
  • prepoznavanje različnih čustvenih stanj pri sebi
  • spoznavanje načinov spoprijemanja z jezo in anksioznostjo
  • spoznavanje, kako z mislimi vplivamo na počutje (prepoznavanje misli, ki so koristne in tistih, ki niso)
  • zmanjševanje negativnega čustvovanja, povečanje pozitivnega

Prijave zbiramo na info@empatium.si do zapolnitve mest.