Trening socialnih veščin za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju

Nosilec: Psihološki center Empatium
Izvajalki: Sara Podgoršek, dipl. psih.

asist. Ajda Demšar, univ. dipl. psih.

Trajanje: 15 tednov – 1 x na teden po 60 minut
Začetek izvajanja: od septembra do konca decembra 2017 (možnost nadaljevanja)

Uvodni sestanek za starše – 11. 9. 2017

Kraj izvajanja: Strossmajeryeva ulica 26, 2000 Maribor
Št. udeležencev:
  • od 4 do 5 otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju in pridruženimi motnjami (MAS, ADHD, govorno-jezikovna motnja ipd.)
  • od 1. do 3. razreda OŠPP
Cena: 150 € na otroka (10 € na srečanje)
Kratek opis: Trening socialnih veščin se nanaša na intervencije s katerimi usposabljamo ali spreminjamo spoznavne, čustvene ali vedenjske procese, ki so povezani s socialno kompetentnostnjo. Z njim torej učimo in izboljšujemo socialne veščine in tista vedenja, ki so pomembna za uspeh posameznika v določenih socialnih situacijah. Socialni razvoj otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju poteka tako kot pri vrstnikih, vendar je prehod iz ene v drugo fazo počasnejši, saj imajo slabše razvite socialne spretnosti, manj so kritični do drugih učencev ter se nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih situacij. Primanjkljaji na področju socialnih veščin lahko vodijo do težav na področju medsebojnih odnosov, ki povzročajo težave pozunanjenja (maladaptivna vedenja in antisocialna vedenja) ali težave ponotranjena (pomanjkanje samozavesti, tesnoba in depresija) ter vodijo v izolacijo s strani vrstnikov. Osnovni namen treninga socialnih veščin je delovati preventivno na čustvenem in vedenjskem področju otrok ter zmanjšati intenziteto že nastalih težav. Trening socialnih veščin je  sestavljen iz 15 delavnic v katere so vključene teme, ki so aktualne glede na razvojno obdobje učencev. Teme bodo posredovane s pomočjo socialnih iger, iger vlog, vodenih fantazij, nedokončanih zgodbic, asociacij, vaj, dela v parih, dela z različnimi  pripomočki in risanja in podobno.
Cilji:
  • učinkovitejše prepoznavanje, izražanje in obvladovaje čustev
  • razvijanje empatije
  • razvijanje in ohranjanje odnosov z drugimi
  • spodbujanje razmišljanja o sebi ter ozaveščanje in sprejemanje svojih močnih in šibkih področij
  • razvijanje prosocialnega vedenja in učinkovitega sporazumevanja v skupini
  • ozaveščanje nebesedne komunikacije pri sebi ter prepoznavanje posameznih komponent nebesedne komunikacije pri drugih
Prijave zbiramo na info@empatium.si do zapolnitve mest.