07 Apr

Svetovni dan zdravja: Živeti z depresijo

Kot študentka s Štajerske sem imela v Ljubljani priložnosti spoznati tudi besedenjak “Ljubljančanov”. Med njimi je bila beseda “depra” (npr.: “Danes je taka depra.”). Od kod izvira ta beseda, kaj naj bi sploh opisovala? Turobno razpoloženje, sivino slabega dne? Tukaj se začne lahkotnost uporabe besede, ki v resnici opisuje resno duševno motnjo in ne predstavlja zgolj enega ali dveh podpovrečno žalostnih dni.

Read More